UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZČR - NA VEŘEJNOST NEJVÝŠE VE DVOU

Je nutné omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s vyjímkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Účinnost tohoto opatření je od 24. března 2020 od 6:00 do 1. dubna 2020 do 6:00.

Prosíme o důsledné dodržování těchto opatření.

Přejeme pevné zdraví všem spoluobčanům.