UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

KOŠT KLOBÁSKŮ 2020

Pořadetelé Vás srdečně zvou na 17. ročník Koštu klobásků, který se uskuteční v sobotu 22. února 2020 od 14 hodin v Žarošicích v hospodě "U Julků", od 15 hodin bude doprovázet koštování Cimbálka Kapric z kyjovska, celým dnem bude doprovázet moderátor Petr Večeřa.