UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Základní škola a mateřská škola Uhřice vyhlašuje akci: Olej do kanalizace nepatří!

Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v uzavřených PET lahvích v budově základní školy každý pracovní den paní Michaele Burešové.

Děkujeme, že chráníte životní prostředí!!!