UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

Adventní prodejní výstava na hasičské zbrojnici se z důvodu nemoci přesouvá na středu 27.11.2019 v 18:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.