UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

PODĚKOVÁNÍ PANÍ HANĚ KUČEROVÉ ZA VEDENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Při příležitosti týdne knihoven pan starosta poděkoval paní Haně Kučerové za její obětavou dlouholetou činnost pro obecní knihovnu Uhřice.