UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

DĚTSKÝ DEN 01.06.2019

Obec Uhřice pořádá Dětský den 1. června 2019 v 15:00 na hřišti v Lednici. Pro děti bude připravena stezka lesem herní a soutěžní stanoviště na hřišti, skákací hrad a opékání špekáčků.