UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

ZPRAVODAJ

Prosíme všechny, kteří chtějí přispět nějakým článkem do místního zpravodaje, aby články zaslali nejpozději do 15.5.2019 na e-mailovou adresu zpravodajuhrice@seznam.cz. Děkujeme