Členové SDH Uhřice

JMÉNO

FUNKCE

NEJVYŠŠÍ VYZNAMENÁNÍ

Lukáš Tesařík

starosta

Za zásluhy

František Luskač

náměstek starosty

Titul zasloužilý hasič

Lubomír Knesl

jednatel

Za příkladnou práci

Jiří Luskač st.

velitel

Čestné uznání KSH

Bohuslav Bělohoubek ml.

hospodář

Čestné uznání KSH

Lenka Večeřová

vedoucí mládeže

Za příkladnou práci

Martin Kosír

člen výboru

Čestné uznání SDH

David Luskač

člen výboru

Čestné uznání SDH

Lukáš Šmerda

člen výboru

Čestné uznání SDH

Tomáš Večeřa

člen výboru

Čestné uznání SDH

Vít Večeřa

člen výboru

Čestné uznání SDH

Ladislav Kamenský

Za mimořádné zásluhy

Václav Tesařík

Za mimořádné zásluhy

Miroslav Živný

Za mimořádné zásluhy

Milán Trbola

revizor účtu

Titul zasloužilý hasič

František Kořínek

Za mimořádné zásluhy

Jaroslav Klečka

Čestné uznání KSH

Jan Maliňák

Za zásluhy

Anna Bělohoubková

Čestné uznání KSH

Robert Kamenský

Medaile sv. Floriána

Marie Kořínková

Za zásluhy

Františka Luskačová

Čestné uznání KSH

Ludmila Tesaříková

Medaile sv. Floriána

Bernardeta Trbolová

Čestné uznání KSH

Ludmila Živná

Medaile sv. Floriána

Jiří Jirka

Medaile sv. Floriána

Jiří Večeřa

Medaile sv. Floriána

Libuše Jirková

Čestné uznání KSH

Zdeněk Peroutka

Za zásluhy

Zdeněk Valihrach

Za zásluhy

Roman Auf

Za příkladnou práci

Michal Strmiska

Za příkladnou práci

Jaroslav Kordiovský

Za příkladnou práci

Zbyněk Luskač

Za příkladnou práci

Miroslav Živný

Za příkladnou práci

Marian Výstup

Za zásluhy

Jan Výstup

Za zásluhy

František Hroudný

Za příkladnou práci

Jiří Jirka

Za příkladnou práci

Michal Tesařík

Za příkladnou práci

Pavel Tihlařík

Za příkladnou práci

Petr Valihrach

Za příkladnou práci

Monika Chromá

Za příkladnou práci

Naděžda Luskačová

Za příkladnou práci

Ondřej Tesařík

Čestné uznání SDH

Miroslav Strmiska

Za příkladnou práci

Josef Maliňák

Čestné uznání SDH

Lukáš Gajárek

Čestné uznání SDH

Marie Gajárková

Čestné uznání SDH

Jan Chmelař

Čestné uznání SDH

Marcel Fasora

Čestné uznání SDH

Jitka Gajárková

Čestné uznání SDH

Denisa Palčíková

Čestné uznání SDH

Šárka Tesaříková

Čestné uznání SDH

Barbora Chmelařová

Čestné uznání SDH

Libor Luskač

Čestné uznání SDH

Václav Matouš

Čestné uznání SDH

Markéta Matoušová

Čestné uznání SDH

Lenka Luskačová

Čestné uznání SDH

Eva Veselá

Marek Veselý