Kulturní akce

Kulturní akce budou zveřejněny v závislosti na protiepidemiologických opatřeních

Více informací ke konkrétní události zveřejníme vždy v dostatečném předstihu

28. dubna 2019

Hasičská pouť ve Křtinách

Podrobnější informace později

8. června 2019

120 let založení SDH Uhřice

Podrobnější informace později

20. července 2019

Benátská noc

Podrobnější informace později