Článek

VELKÝ POŽÁR VE ŽDÁNICÍCH

Po příjezdu do Tišnova jednotka v součinnosti s jednotkou ze Žeravic připravila zázemí potřebné k zajištění výdeje stravy a odpočinku. Vše se během chvil nečekaně změnilo. Postupně přichází zprávy o velkém požáru v průmyslovém areálu ve Ždánicích. Nedlouho poté byl výcvik zrušen a naše jednotka spolu s některými ostatními je odeslána k zásahu právě ve Ždánicích. Přichází rychlé sbalení materiálu a odjezd.

Po příjezdu na místo zásahu určil velitel místo k postavení týlu. V součinnosti s ostatními jednotkami bylo postaveno 8 stanů pro přípravu a výdej stravy, nápojů a jiného drobného občerstvení. Zdrojem elektrické energie potřebné pro chod přípravy stravy byl naše centrály Heron. Strava byla připravována jednak z našich zásob a také zásob z Hasičského záchranného sboru. Jen pro zajímavost bylo mimo jiné vydáno 210 řízků, 250 porcí párků, 30 balení stravy Expres menu, dále asi 300 káv a čajů. Týl byl z důvodu možného nebezpečí výbuchu, sálání tepla a možného úniku nebezpečných látek umístěn v dostatečné vzdálenosti od místa požáru. Po ukončení zásahu v sobotu odpoledne se mohla jednotka po 26 hodinách vrátit zpět na základnu.

Aby toho nebylo málo, byla jednotka povolána v neděli 11.6. k zajištění zvýšení průtoku vodoteče Trkmanky do Násedlovic v důsledku zvýšení nebezpečných látek ve vodě. Zajišťovali jsme kyvadlovou dopravu vody z rybníka na místo určené k vypouštění vody. Jízda nebyla příjemná kvůli zvýšené prašnosti a velkého horka.
Poděkování patří těm, kteří se přímo nebo nepřímo zásahu zúčastnili, byl to: Jiří Luskač, David Luskač, Jiří Večeřa, Lubomír Knesl, Václav Matouš, Tomáš Večeřa, Vít Večeřa, Lenka Večeřová a Lukáš Tesařík.

A aby ten víkend byl využitý naplno, tak byla na sobotu 10. června naplánována okrsková soutěž v požárním sportu. Ráno svou soutěž zvládli děti. A odpoledne i dospělí. Výsledky sice nebyly úplně optimální, ale aspoň víme, že máme stále co zlepšovat.