Článek

MLADÍ HASIČI OPĚT NA HASIČSKÉM SOUSTŘEDĚNÍ

Stejně jako předchozí rok se konalo letní hasičské soustředění v Ekocentru Chaloupky u obce Kněžice v okrese Jihlava. Tentokrát se jelo od 13. do 20. srpna. Zúčastnilo se67 účastníků včetně vedoucích, což je bohužel značný pokles ve srovnání s minulými roky.

Ekocentrum je bývalá hájovna na kraji lesa nad malou osadou Nová Brtnice je obklopena lesem i pastvinami. Nedaleko se nachází rybník ke koupání i rybníček na bádání a pozorování přírody.Pobytové ekocentrum, které má kromě skvěle vybaveného zázemí pro výuku také 50 lůžek pro účastníky, nabízí týdenní programy i víkendové a prázdninové akce. A to i s kuchyní, jídelnou a nezbytným příslušenstvím.Disponuje sálem pro 45 osob s rozsáhlou přírodovědnou knihovnou, dataprojektorem a promítacím plátnem; rukodělnou učebnou pro 20 žáků, která je zařízena ve stylu tradiční venkovské světnice z konce 19. století s kachlovými kamny; laboratoří s kapacitou 15 žáků vybavenou laboratorním sklem, mikroskopy a lupami; podkrovní učebnou pro zhruba 30 žáků, kde probíhají bylinkové čajovny a relaxační programy.
Těžištěm výuky je ale terén nejbližšího okolí. Součástí areálu je ukázková přírodní zahrada se skleníkem, meteorologickou stanicí, malou farmou (kozy, ovce, drůbež). K výuce slouží i dva altány a přírodní amfiteátr. Ale především louky, lesy, pastviny a rybníky.

Celým táborem nás provázely specializace:kuchař, zdravotník, spojka a kutil.
Ve specializaci „kuchař“ děti vařily na kotlících gulášovou a bramborovou polévku, učily se správně prostírat stůl a naučily se spoustu dalších zajímavých věcí ohledně stolování a chování se u stolu.Kuchaři, kteří nám celou dobu na táboře vařily, pak polévky ochutnaly a vyhodnotily tu nejlepší.
Ve specializaci „zdravotník“ se děti naučily komunikovat s dispečerem linky 112 a jak správně postupovat, když se stanou svědky nějakého zranění. Následně jim vše dovysvětlila zdravotní sestřička, která o děti po celou dobu tábora pečovala.

Specializace „spojka“ byla zaměřena hlavně na signalizace při zásahu, děti se dozvěděly o morseově abecedě a hláskovací abecedě, naučily se varovné signály, a jak postupovat při mimořádných událostech.
Ve specializaci „kutil“ si děti vyzkoušely vyrobit padák pro vajíčko, který se následně hodil z balkonu, aby se otestovalo, zda vejce pád přežije, zatloukaly hřebíky, vrtaly, vyráběly klíčenky a mnoho dalšího.
Ve středu byl výlet do Jihlavské ZOO. Děti mohly samy chodit po celém areálu ZOO, což se jim náramně líbilo. Pak jsme jeli do samotné Jihlavy, kde děti mohly navštívit zdejší obchodní domy a koupit si suvenýry.

V pátek přišlo na řadu vyhodnocení soutěží. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic, v požárním útoku a v závodu požárnické všestrannosti. Naši mladí hasiči skončili na 4. místě.

Letos jela nová kulturní referentka Šárka Belákováze Žarošic, která měla nachystaný opravdu bohatý program pro děti. Využila teplých dnů a nebála se zařadit i hry, při kterých se děti namočily vodou.

Celý tábor jsme si všichni moc užili a doufáme, že se příští rok pojede znovu. Velké poděkování patří všem, kteří se letošního hasičského soustředění zúčastnili.