Článek

V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2022 JSME BYLI U PĚTI POŽÁRŮ

Nezahálí ani naše zásahová jednotka, od začátku letošního roku se aktivně podílela na zdolání pěti požárů. Jednalo se o požár fasády rodinného domu, lesní požár u Rohatce a třikrát požár trávy v naší obci. Tímto si dovolujeme upozornit, že plošné vypalování trávy je zákonem zakázáno.
Spalování klestí a biologického odpadu na hromadě není sice zákonem zakázáno, ale především v suchých jarních měsících je velice nebezpečné a je nutné dodržovat určitá pravidla. Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích. Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a založeno na hliněném podkladu.
Při zakládání ohně musí být k dispozici prostředky, kterými lze oheň uhasit, např. voda, lopata, písek apod. V žádném případě se oheň nesmí rozdělávat ve větrném počasí. Ve volném čase jsme se věnovali výcviku práce s motorovou pilou a při té příležitosti, jsme na přání obce, vyčistili pořádný kus zarostlé cesty.