Článek

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ V EKOCENTRU CHALOUPKY

V době od 8. do 15. srpna jsem se, již po sedmnácté, zúčastnili letního hasičského soustředění. Společně s mladými hasiči z Dambořic, Násedlovic a Žarošic jsme strávili úžasný týden v Ekocentru Chaloupky.

Bývalá hájovna na kraji lesa nad malou osadou Nová Brtnice je obklopena lesem i pastvinami. Nedaleko se nachází rybník ke koupání i rybníček na bádání a pozorování přírody. Pobytové ekocentrum, které má kromě skvěle vybaveného zázemí pro výuku také 50 lůžek pro účastníky, a další místa ve stanech, nabízí týdenní programy i víkendové a prázdninové akce. A to i s kuchyní, jídelnou a nezbytným příslušenstvím. Disponuje sálem pro 45 osob s rozsáhlou přírodovědnou knihovnou, dataprojektorem a promítacím plátnem; rukodělnou učebnou pro 20 žáků, která je zařízena ve stylu tradiční venkovské světnice z konce 19. století s kachlovými kamny; laboratoří s kapacitou 15 žáků vybavenou laboratorním sklem, mikroskopy a lupami; podkrovní učebnou pro zhruba 30 žáků, kde se vyučuje včelařství. Tam probíhají bylinkové čajovny a relaxační programy. Těžištěm výuky je ale terén nejbližšího okolí. Součástí areálu je ukázková přírodní zahrada se skleníkem, meteorologickou stanicí, malou farmou (kozy, ovce, drůbež). K výuce slouží i dva altány a přírodní amfiteátr. Ale především louky, lesy, pastviny a rybníky.

Slunečný týden jsme tradičně strávili trénováním hasičských štafet, požárního útoku a závodu požárnické všestrannosti. V následujících závodech jsme s velkým přehledem ovládli kategorii starších žáků. V kategorii mladších žáků jsme obsadili druhé místo. Celým hasičským soustředěním se prolínala táborová hra nazvaná „Divoký západ“. Do hry se rozdělily všechny děti do pěti skupin – Vinnetou gang, Negři na západě, Bangové, Dostavník a Žokejové. Hráli různé hry, např. boj o vodu, válení valounů, rýžování zlata, kovbojský pětiboj, šifrovanou zprávu a mnoho dalších. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme omezili výlety, většinu času jsme strávili v přírodě. Ale i přesto jsme navštívili hasičské muzeum v nedalekých Heralticích. Muzeum bylo otevřeno v roce 2004 a je zřizováno sborem dobrovolných hasičů Heraltice. Muzeum je umístěno v domě čp. 1 ve středu obce, dům byl dříve školní jídelnou s kuchyní. Budova byla mezi lety 2002 a 2004 rekonstruována, byly opraveny podlahy, stropy, omítky, bylo vybudováno sociální zařízení, vyměněna okna a provedeny další úpravy v domě či jeho okolí. Muzeum pak bylo v roce 2004 otevřeno při oslavách 110 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. V roce 2014 došlo k rozšíření muzea o přístavbu a rozšíření sbírek. Součástí sbírek muzea je primárně hasičská historická technika. Hlavní část sbírky je založena kolem historické ruční stříkačky z roku 1920, která patřila místním hasičům, od počátku také byly vystaveny bílé hasičské uniformy, historické požární vozidlo zakoupené před 25 lety od dobrovolných hasičů z Kostníků, přenosné stříkačky či malá vodní souprava.

Večerní program vyplnilo opékání špekáčků, divadelní představení našich mladých hasičů, diskotéka a další zajímavé činnosti. Z Uhřic se zúčastnilo 24 dětí se svými vedoucími Lenkou, Jirkou a Víťou Večeřovými a jako kuchař Lukáš Tesařík.