Článek

UHŘICKOU HASIČKU ZDOBÍ OBRAZ SV. FLORIÁNA

Uhřičtí hasiči zahájili letošní rok volební výroční valnou hromadou. Na této schůzi jsme obdrželi obraz svatého Floriána, který namaloval náš člen Jan Chmelař. Pro tento obraz si Honza zvolil barokní styl, protože barokní malířství je základem toho nejlepšího, co se lidem v oboru podařilo. Teď už má obraz své čestné místo na hasičské zbrojnici. Našemu malíři ještě jednou moc děkujeme.

Na této schůzi jsme si zvolili vedení našeho sboru na dalších pět let. Na vedoucích funkcích nedošlo ke změnám, starostou zůstává Lukáš Tesařík, jeho náměstkem František Luskač, velitelem Jiří Luskač, jednatelem Lubomír Knesl, hospodářem Bohuslav Bělohoubek a vedoucím mládeže Lenka Večeřová. Některé členy výboru, kteří už neměli chuť nebo čas být členy, nahradili noví členové a to David Luskač, Martin Kosír, Lukáš Šmerda, Tomáš a Vít Večeřovi.


Nyní zažíváme nelehkou dobu. Ocitli jsme se v situaci, kterou jsme prozatím znali jen z katastrofických filmů. Nový virus útočí tiše a zákeřně na celé planetě, včetně Evropy. Jsme nuceni měnit naše zvyklosti a návyky v profesním i soukromém životě. I my jsme museli okamžitě reagovat na vzniklou situaci. S vyhlášením nouzového stavu jsme naši okamžitou pomoc nabídli obci. Pomoc zatím nebyla využita. Zrušili jsme veškerou shromažďovací činnost a bohužel pomalu odkládáme nebo rušíme naše naplánované akce.

Současná doba není lehká a všichni tušíme, že nás čekají ještě krušné týdny. Dobrovolní hasiči ve své více jak jeden a půl století dlouhé existenci, zažili řadu složitých období. Vždy je zvládli. Ano, pandemie koronaviru je novým typem „živelného nepřítele“. Přesto jsem optimista. Všichni si ale musíme uvědomit nezbytnost zamezení dalšího šíření. Každý můžeme přispět: osobní disciplínou, solidaritou k druhým, respektováním mimořádných opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů. Věřím, že nelehká bitva se zákeřnou epidemií bude úspěšná a zase nastanou dny klidného života. „Neuklidíme Česko“, nepojedeme na hasičskou pouť do Křtin, neuspořádáme okrskovou soutěž, ale ten virus všichni společně porazíme.