Článek

FRANTIŠEK LUSKAČ OBDRŽEL "TITUL ZASLOUŽILÝ HASIČ"

Osmačtyřicet dobrovolných hasičů přijelo koncem prvního listopadového týdne do Přibyslavi, aby v obřadní síni zámku Zachariáše z Hradce převzali nejvyšší spolkové vyznamenání.

Titul Zasloužilý hasič se uděluje dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, každý rok jej převezme necelá stovka členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jehož řady spolčují téměř 370 000 lidí. Jedná se o výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům – hasičům, kteří svojí celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se zpravidla po 5 letech od udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku. Titul uděluje výkonný výbor SH ČMS. Předání titulu probíhá v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy Zasloužilých hasičů. Nositel titulu obdrží medaili, diplom a klopový odznak.
Všechny do Přibyslavi doprovodili členové domovských sborů, starostové příslušných okresních sdružení hasičů, manželky a potomci. Vyznamenaným a jejich rodinám zazpívala přibyslavská mezzosopranistka Michaela Štefáčková.

Vyznamenaní minutou ticha uctili památku nositele shodného titulu - PhDr. Josefa Juráně. Tento dobrovolný hasič byl nejdéle sloužícím členem výboru Matice svatohostýnské a po roce 1989 se zasloužil o obnovu svatofloriánských poutí na nejvýše položené mariánské poutní místo na Moravě - k bazilice minor Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

Josef Juráň zemřel ve věku 80 let a shodou okolností v den předávání titulů v Přibyslavi byl pohřben v rodné valašské obci Ratiboř.

Mezi oceněnými byl i František Luskač - člen Sboru dobrovolných hasičů v Uhřicích. František Luskač již jako žák základní školy působil v žákovském družstvu hasičů Uhřice. V roce 1971, po návratu z vojenské základní služby, byl přijat do řad hasičů jako řádný člen. Ihned po přijetí se ujal funkce velitele. V této době disponovala jednotka vozidlem Aero 15. Vozidlo dosluhovalo, proto usiloval o nové. Po jednáních bylo zakoupeno opět starší vozidlo Robur. Toto, spolu s ostatními, vlastními silami a prostředky, upravil pro požární účely. Spolehlivě sloužilo až do roku 1988.
Vždy podporoval a podporuje něco nového a perspektivního. V roce 1986 po předchozích přípravách, započala stavba nové požární zbrojnice tehdy ještě v „Akci Z“. Zde jako velitel a člen výboru převzal funkci koordinátora stavby a zajišťoval veškeré brigády a práce ve spolupráci s předsedou MNV. Celá výstavba požární zbrojnice byla v „Akci Z“ a spotřebovala spoustu brigádnických hodin. Slavnostní otevření bylo 13.12.1988, tedy necelé dva roky stavby. Jako prémie za velmi rychlý průběh stavby získalo SDH úplně novou Avii A31. Samozřejmě že i při této stavbě probíhal výcvik mužstva a příprava na soutěže. Přitom vždy měla přednost hra Plamen. V té době trénoval a vozil mladé hasiče.
Již při nástupu do sboru samozřejmě pracoval na přípravách různých kulturních a společenských akcích, které se pořádají v rámci hasičů a také obce. Z jeho popudu vznikla dnes již tradiční Benátská noc. Tuto pořádáme od r. 1974 dodnes.

Při této práci je rozmanitost úkolů tak velká, že je to na dlouhé psaní, proto jen ve zkratce. Údržba techniky, údržba a správce požární zbrojnice, výcvik mužstva a žáků, spolupořádání dětských dnů. V neposlední řadě jednání s dodavateli při rekonstrukci požární zbrojnice dotované z JMK - oprava osvětlení, vytápění, výměna a rozšíření výjezdových vrat.
Po vzniku zásahové jednotky obce fungoval jako strojník až do r. 2018. V současné době vykonává funkci náměstka starosty SDH. Velké úsilí věnoval například nákupu a pořízení nových vozidel - CAS32Tatra 815 v roce 2011 a Iveco DA L1Z v roce 2014 a následnému vybavení těchto vozidel a začlenění jednotky do systému ochrany obyvatelstva.