Článek

UPLYNULO 120 LET OD ZALOŽENÍ SDH UHŘICE

Úderem desáté hodiny byla zahájena výroční valná hromada ke 120 letům založení našeho hasičského sboru. Přivítali jsme zástupce Jihomoravského kraje, OSH Hodonín, okrsku č. 2, starostu obce, zástupce sponzorů a ostatní hosty.
Po úvodním ceremoniálu následovala vyčerpávající a obsažná zpráva o činnosti sboru starosty Lukáše Tesaříka. V další části byly předány diplomy, medaile, řády a čestné tituly zasloužilým členům.
Následoval slavnostní oběd a po 14 hodině, za krásného počasí, vyrazil průvod hasičů, včetně defilé moderní a historické techniky okolních jednotek, HZS Hodonín a pozvané techniky hostů, směrem ke hřišti. Do kroku nám vyhrávala dechová hudba Svatobořáci. Průvod se zastavil u památníku padlých, kde byl položen věnec.
Na hřišti pak byly provedeny ukázky zásahů jednotlivých druhů techniky a to např. automobilový žebřík z HZS Hodonín včetně slaňování lezců, vyprošťování po dopravní nehodě včetně ukázky záchranné služby JMK a koňské stříkačky z Lovčic a Lovčiček. Své historické skvosty předvedli i hasiči z Lažan, Uhřic u Bučovic a Žeravic. Nejnovější technikou se pochlubili Násedlovice, kteří společně s hasiči z Dambořic předvedli hašení pomocí pěny. Požární útok předvedli v několika kategoriích i naši mladí hasiči.
Po skončení ukázek se volně přešlo k večernímu programu s taneční zábavou.
V neděli jako již tradičně byla sloužena mše svatá u požární zbrojnice. Pogratulovali jsme kmotřence „Anně“ paní Šmerdové k jejím 99 letům, která je zároveň nejstarší občankou obce. Zpěvákům jsme předali upomínkové předměty. Panu faráři Horákovi byla věnována pamětní fotokniha od okrsku č.2 na pouť ke hrobu sv. Floriána.Po skončení mše svaté byly oslavy oficiálně ukončeny.
Nezbývá než poděkovat všem za provedení a zajištění ukázek, hasičům, sponzorům, divákům, občanům obce a všem, kdo Uhřické hasiče podporují, váží si jejich práce a činnosti.
Sponzoři akce byla Obec Uhřice, firma Simost Brno, MT Měřící transformátory (jednatel Richard Šeffer), Arkys Brno a Agro D.U. Archlebov. Závěrem ještě jedno velké poděkování sportovnímu klubu v Uhřicích, za možnost uspořádat naše oslavy v jejich areálu – Děkujeme.

***

Psal se rok 1899, byl únor a v Uhřicích na Ždánsku byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Věřit se tomu ani nechce, ale je to v letošním roce už celých 120 let. 120 let parta hasičů naplňuje heslo „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně“.
Před 10 lety jsme se zamýšleli a plánovali další budoucnost. Byla sloužena slavnostní mše svatá a při ní vzpomenuto na kmotřenky Anny. Dochází k doplnění a omlazení zásahové jednotky a začíná se naplno pracovat a jednat o obnově techniky. Pokračuje se v tradičním pořádání hodů a Benátské noci, pomoci při organizaci dětských dnů, malých hodů, karnevalů, setkání Uhřic, poutí do Křtin a na Svatý Hostýn.
Nedílnou součástí sboru je také práce s mládeží. Kolektivy se pravidelně schází k výcviku, soutěžím v okrsku, okresním kole hry Plamen a TFA. Odměnou mládežníkům jsou akce „Cyklostezka“ s přenocováním v přírodě, letní hasičské soustředění. Pořádáme výlety za kulturou, poznáním a hrou, nebo třeba účastí na akci „Ukliďme Česko“. O úspěších kolektivů svědčí řada diplomů a pohárů. Je na místě poděkovat vedoucím mládeže za jejich náročnou a obětavou práci.
V roce 2011 dochází k naplnění úsilí a z prostředků dotace JMK s účastí obce je zakoupena Tatra 815 CAS 32. Obdobně se v letech 2013 – 2014 zajišťuje nový dopravní automobil IVECO DA L1Z. Jednotka je na doporučení, po dohodě s obcí, předurčena na ochranu obyvatelstva. V rámci dotačních titulů z kraje byla provedena rekonstrukce zbrojnice, topení, výměna a rozšíření garážových vrat, výměna oken. Ve spolupráci s obcí provedena úprava dvorní části položením zámkové dlažby. Souběžně s tím bylo pořízeno technické vybavení jednotky nutné k provozu OOB.
Křest ohněm měla nová Tatra nedlouho po dodání a to při zásahu u požáru lesního traktoru v lese na katastru obce Kobeřice. Následuje mytí a úklid vozovek po bouřkách, taktické cvičení na škole a další výjezdy k mimořádným událostem. Nejtěžší prověrkou bylo nasazení všech našich vozidel - nové Tatry, Trambusu a Avie při požáru lesa ve Bzenci. Tatra byla nasazena přímo v zásahu, trambus k plnění letadel na letišti Kyjov a osádka Avie při nekonečném plnění cisteren na Přívozu ve Bzenci. Při dalších akcích se budují hráze na Moravě, budování stanového ubytování v Poštorné. Následuje účast po vichřici ve Strážnici, požár skládky v Kozlanech a železniční tratě u Bzence. Tyto výjezdy provádí jednotka v rámci OOB, kdy zajišťuje týlové zabezpečení a servis při vysokém počtu zasahujících jednotek. Členové jednotky se zúčastňují náročných cvičení - nositelů dýchací techniky, výcviku na vodě v Pasohlávkách, Vyškově, Tišnově, Žeravicích a Uhřicích. Také jsme zajišťovali dodávku vody a tlakování nového potrubí na stavbě plynového zásobníku. V minulém roce bylo 5 zásahů a tak o činnost není nouze.
Delší dobu jsme v rámci celého okrsku, spolu s panem farářem, plánovali pouť do Rakouska ke hrobu svatého Floriána. V roce 2015 se tato pouť uskutečnila. Bylo to nejen poklonění se u jeho hrobu, jenž v nás všech zanechal trvalou vzpomínku, ale také návštěva kláštera, účast na naší mši svaté, prohlídka muzea a závěrečné posezení ve sklípku.
Sbor provádí první hasičskou zabijačku. Zajišťuje čerpání rybníka v Dražůvkách společně s okrskem číslo 2. Po zdárném technickém zajištění krajských soutěží dorostu v Hodoníně a Kyjově byli členové sboru oceněni na shromáždění delegátů okresu Hodonín v Mistříně.
Není možné uvést vše, co se za posledních 10 let událo při plnění našeho poslání. Děkujeme opravdu všem, co se podíleli na našem díle ať už ve chvíli radosti nebo bolu. Léta přece jenom běží, roků přibývá, nás nejen starších ubývá, ale naši mladí nás nahrazují, doplňují a překonávají – jsou to přece šohaji.
V posledním sloupku nám dovolte vzpomenout na ty, co v posledních letech opustili naše řady a odebrali se na věčnost. Vyjmenovávat všechny to není naším úmyslem. Ale přece jen dvě jména - Jaroslav Večeřa a dlouholetý starosta sboru Bohuslav Bělohoubek. Chlapci děkujeme Vám všem.