Článek

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA JE VYBAVENA DÍKY DOTACI JMK

Zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Uhřice se podařilo dovybavit díky dotaci z Jihomoravského kraje. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je předurčena k ochranně obyvatelstva. Díky dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 140000.- Kč se podařilo zajistit potřebné vybavení, aby jednotka mohla pracovat plnohodnotně. Mezi nové vybavení patří motorové kalové čerpadlo, elektrocentrála, tlakové hadice, sací koš, ochranné oděvy a rukavice, záchranná lana, polohovací pásy, ruční svítilny, oděvy proti dešti a varný bojler. To vše z dotačního titulu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 2018 na základě smlouvy č. JMK052813/18/OKH. Podpora je v maximální výši 70%, zbývající část doplatila obec Uhřice. Jednotka vyjížděla v rámci ochrany obyvatelstva v roce 2018 k dvěma událostem. Jednalo se o požár skládky v Kozlanech a požár lesa ve Bzenci.