UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

DUBEN 2019

porovnání cen vodného, stočného

18. 4. 2019

OTEVŘÍT

oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚP Žarošice

11. 4. 2019

OTEVŘÍT

veřejnoprávní smlouva č. 2/2019

11. 4. 2019

OTEVŘÍT

veřejnoprávní smlouva č. 5/2019

11. 4. 2019

OTEVŘÍT

návrh závěrečného účtu obce Uhřice za rok 2018

9. 4. 2019

OTEVŘÍT

oznámení o době a místu konání voleb

4. 4. 2019

OTEVŘÍT

jmenování zapisovatele

4. 4. 2019

OTEVŘÍT

opatřeční obecné povahy-veřejná vyhláška

4. 4. 2019

OTEVŘÍT

BŘEZEN 2019

informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

29. 3. 2019

OTEVŘÍT

záměr č. 4/2019

27. 3. 2019

OTEVŘÍT

záměr č. 3/2019

27. 3. 2019

OTEVŘÍT

záměr č. 2/2019

27. 3. 2019

OTEVŘÍT

usnesení z V. zasedání ZO

27. 3. 2019

OTEVŘÍT

schválený rozpočet obce Uhřice na rok 2019

27. 3. 2019

OTEVŘÍT

nedostatečně identifikované pozemky

22. 3. 2019

OTEVŘÍT

informace o počtu a sídlech volebních okresků a počtu členů okrskové volební komise

21. 3. 2019

OTEVŘÍT

pozvánka na ZO

19. 3. 2019

OTEVŘÍT

zveřejnění záměru č. 1/2019

15. 3. 2019

OTEVŘÍT

veřejnáí vyhláška-odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

12. 3. 2019

OTEVŘÍT

návrh rozpočtu obce Uhřice na rok 2019

4. 3. 2019

OTEVŘÍT

ÚNOR 2019

usnesení z IV. zasedání ZO

20. 2. 2019

OTEVŘÍT

pozvánka na ZO

12. 2. 2019

OTEVŘÍT

LEDEN 2019

veřejná vyhláška zrušení opatření obecné povahy

25. 1. 2019

OTEVŘÍT

veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018

16. 1. 2019

OTEVŘÍT