UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

 • NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI:

 • ZOBRAZIT UDÁLOST

  ÚČAST NAŠÍ OBCE V PRŮVODU NA SLOVÁCKÉM ROKU

  17. srpna 2019
 • ZOBRAZIT UDÁLOST

  SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ GULÁŠ

  28. září 2019

SLUŽBY

ODPADY

Sběr odpadů v naší obci je realizovaný společností EKOR, s.r.o., Kyjov.
Občané musí připravit své popelnice před dům v den vývozu daného odpadu do 6:30 hod.ČASY VÝVOZU ODPADŮ

KOMUNÁLNÍ ODPAD - Lichý týden, čtvrtek 6:30
BIO ODPAD - Sudý týden, čtvrtek 6:30SEPAROVANÝ SBĚR V OBCI

plasty (vyváží se v pondělí)

sklo barevné/bílé

kovy

papír (vyváží se ve středu)


VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Vyváží se 7. - 9. května 2018NEBEZPEČNÝ ODPAD

Například lepidla, léky, pesticidy, pneumatiky, baterie, ledničky, televizory, počítače, zářivky

Vyváží se 6. října 2018