UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá: a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana, b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna, c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený). Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity. Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně. Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání. Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce. Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření. Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Při terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit. Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit. Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená. Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.  

 

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

Vyplněné formuláře bude

možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím

schránek České pošty nebo odevzdat

na cca 800 kontaktních místech České pošty

(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.

Kontaktní místa budou provozována za zvýšených

hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,

které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.

Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu

na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost

a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby

omezené ve svéprávnosti a podobně provádí

sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník

nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká

i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,

s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým

pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných

pobočkách České pošty a všech krajských

správách Českého statistického úřadu. Poskytují

široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také

místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné

formuláře.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní

údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými

právními předpisy a používány jsou maximálně

zabezpečené informační systémy.

Přínos sčítání

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě

programů bydlení, rozvoji infrastruktury

nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace

zjištěné během sčítání ovlivňují činnost

veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování

výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném

důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu

www.scitani.cz.

Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021

pro Jihomoravský kraj

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů pro Sčítání 2021.

Kontaktní místa České pošty, s. p.

 

Kuřim Legionářská 334/65, 66434, Kuřim 954266434

Zbýšov u Brna Masarykova 248, 66411, Zbýšov 954266411

Nedvědice č.p. 44, 59262, Nedvědice 954259262

Brno 1 Orlí 655/30, Brno-město, 60200, Brno 954260100

Brno 2 Nádražní 118/7, Brno-město, 60200, Brno 954260200

Brno 3 Křížová 96/18, Staré Brno, 60300, Brno 954260300

Brno 4 Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200, Brno 954260400

Brno 7 U dálnice 777, 66442, Modřice 954260700

Brno 8 Heršpická 875/6a, Štýřice, 63900, Brno 954260800

Brno 9 náměstí 28. dubna 1069/2, Bystrc, 63500, Brno 954260900

Brno 10 Mečová 695/2, Brno-město, 60200, Brno 954261000

Brno 11 Kounicova 688/26, Veveří, 60200, Brno 954261100

Brno 12 Mojmírovo náměstí 2919/22, Královo Pole, 61200, Brno 954261200

Brno 13 Zemědělská 649/68, Černá Pole, 61300, Brno 954261300

Brno 14 Dukelská třída 1658/88, Husovice, 61400, Brno 954261400

Brno 15 Rokycanova 1867/35, Židenice, 61500, Brno 954261500

Brno 16 náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, 61600, Brno 954261600

Brno 17 Svatopetrská 60/28, Komárov, 61700, Brno 954261700

Brno 18 Spáčilova 1109/15, Černovice, 61800, Brno 954261800

Brno 19 Sokolova 92/20, Horní Heršpice, 61900, Brno 954261900

Brno 20 Tuřanské náměstí 88/3, Tuřany, 62000, Brno 954262000

Brno 21 Kolaříkova 1501/10, Řečkovice, 62100, Brno 954262100

Brno 23 Libušina třída 579/2, Kohoutovice, 62300, Brno 954262300

Brno 24 Hlavní 247/64, Komín, 62400, Brno 954262400

Brno 25 U pošty 638/16, Starý Lískovec, 62500, Brno 954262500

Brno 27 Přemyslovo náměstí 857/22, Slatina, 62700, Brno 954262700

Brno 28 Vlkova 2481/4, Líšeň, 62800, Brno 954262800

Brno 29 Pálavské náměstí 4246/5, Židenice, 62800, Brno 954262900

Brno 34 Kamínky 551/3, Nový Lískovec, 63400, Brno 954263400

Brno 35 Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 63500, Brno 954263500

Brno 36 Kamenačky 4018/49, Židenice, 63600, Brno 954263600

Brno 38 Haškova 153/17, Lesná, 63800, Brno 954263800

Brno 39 Renneská třída 405/27, Štýřice, 63900, Brno 954263900

Pozořice Na Městečku 14, 66407, Pozořice 954266407

Oslavany Hlavní 36/24, 66412, Oslavany 954266412

Modřice Masarykova 144, 66442, Modřice 954266442

Šlapanice u Brna Masarykovo náměstí 100/7, 66451, Šlapanice 954266451

Rajhrad Masarykova 88, 66461, Rajhrad 954266461

Hrušovany u Brna Jiřího z Poděbrad 224, 66462, Hrušovany u Brna 954266462

Dolní Kounice Masarykovo náměstí 142/10, 66464, Dolní Kounice 954266464

Veverská Bítýška 9. května 3, 66471, Veverská Bítýška 954266471

Ivančice Komenského náměstí 21/9, 66491, Ivančice 954266491

Rosice u Brna Palackého nám. 19, 66501, Rosice 954266501

Tišnov 1 nám. Míru 22, 66601, Tišnov 954266601

Židlochovice Nádražní 160, 66701, Židlochovice 954266701

Znojmo 1 Horní náměstí 256/13, 66902, Znojmo 954266901

Znojmo 2 Dr. Milady Horákové 2297/6, 66902, Znojmo 954266902

Šumná č.p. 45, 67102, Šumná 954267102

Kravsko č.p. 200, 67151, Kravsko 954267151

Hrušovany nad Jevišovkou náměstí Míru 707, 67167, Hrušovany nad Jevišovkou 954267167

Miroslav nám. Svobody 22/22, 67172, Miroslav 954267172

Moravský Krumlov náměstí T. G. Masaryka 29, 67201, Moravský Krumlov 954267201

Blansko 1 Hybešova 584/53, 67801, Blansko 954267801

Jedovnice Havlíčkovo náměstí 631, 67906, Jedovnice 954267906

Lomnice u Tišnova Dlouhá 126, 67923, Lomnice 954267923

Letovice Tyršova 205/1, 67961, Letovice 954267961

Velké Opatovice Dlouhá 669, 67963, Velké Opatovice 954267963

Boskovice Hybešova 1009/1, 68001, Boskovice 954268001

Vyškov 1 Dvořákova 128/23, Vyškov-Předměstí, 68201, Vyškov 954268201

Rousínov u Vyškova Sušilovo náměstí 52/30, 68301, Rousínov 954268301

Ivanovice na Hané Nádražní 139/3, 68323, Ivanovice na Hané 954268323

Slavkov u Brna Palackého náměstí 3, 68401, Slavkov u Brna 954268401

Bučovice Legionářská 128, 68501, Bučovice 954268501

Břeclav 2 Břetislavova 1945/1, 69002, Břeclav 954269002

Břeclav 4 Osvobození 270/4, Poštorná, 69141, Břeclav 954269141

Pohořelice Brněnská 3, 69123, Pohořelice 954269123

Klobouky u Brna Masarykova 757/1, 69172, Klobouky u Brna 954269172

Mikulov na Moravě Česká 143/7, 69201, Mikulov 954269201

Hustopeče u Brna Husova 1168/5, 69301, Hustopeče 954269301

Hodonín 1 Velkomoravská 2270/6, 69501, Hodonín 954269501

Dubňany U Zdravotního střediska 1649, 69603, Dubňany 954269603

Ždánice Městečko 759, 69632, Ždánice 954269632

Strážnice náměstí Svobody 494, 69662, Strážnice 954269662

Velká nad Veličkou č.p. 870, 69674, Velká nad Veličkou 954269674

Bzenec B. Němcové 85, 69681, Bzenec 954269681

Kyjov 1 třída Komenského 50/10, 69701, Kyjov 954269701

Veselí nad Moravou náměstí Míru 675, 69801, Veselí nad Moravou 954269801

Kunštát na Moravě nám. ČSČK 496, 67972, Kunštát 954267972

Podivín Komenského 311/17, 69145, Podivín 954269145                                

ČSÚ Brno Jezuitská 642/2, Brno-město, 601 59, Brno 542528115

 

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací

doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce

https://scitani.ceskaposta.cz.