UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

KORONAVIRUS - INFORMACE

AKTUALITY

INFORMATIVNÍ TABULKA ÚČASTI ZASTUPITELŮ NA VEŘEJNÝCH SCHŮZÍCH ZASTUPITELSTVA

Informativní tabulka účasti zastupitelů na veřejných schůzích zastupitelstva k datu 15. 07. 2020.