Článek

V UHŘICÍCH SE NA SV. MARTINA HODUJE

Každý si začátek listopadu může spojit s něčím jiným. Pro někoho je to nástup špatného počasí s příznakem zimy, pro někoho o může znamenat ukončení práce na zahrádce a klidné sledování televizních seriálů. Každý to cítí a vidí jinak. Ale většina z nás je připravena začátkem listopadu, tedy kolem svátku sv. Martina hodovat. Letošní hody připadly na 10. a 11. listopadu.
Vraťme se ale o pár týdnů zpět. Parta mladých lidí, která se rozhodla, že letošní hody chtějí prožít dle zavedených tradic se začala scházet již dva měsíce před samotným termínem hodů. To proto, aby vše secvičili, připravili, domluvili a zazpívali si hodové písničky.
Tradičně hody u nás začínají již v pátek přivezením máje. Vše se musí řádně ostrouhat a očistit. Vše včas, tak aby každý stárek stihl své stárce postavit ještě v páteční večer malou májku. V sobotu v 10 hodin začaly hody stavěním máje. Když máj stála, mohly se rozeznít první tóny dechové hudby Vacenovjáci, aby si mohl každý krojovaný svůj první hodový tanec. Vacenovjáci nás provázeli po oba dva dny. Nedělní hodový den začal průvodem do našeho kostela, kde se konala hodová mše svatá za členy sboru dobrovolných hasičů. Odpoledne stárci navštívili starostu obce a pak si postupně u každé stárky zpěvem vyžádali zpět své klobouky, které u nich zapomněli. Za doprovodu hudby šli průvodem na kulturní dům, kde je již netrpělivě očekávali děti. Po komářím sóle, bylo nutné nabrat síly na večerní hodové veselení. Nedělní účast na večerní zábavě, byla velmi slabá, ale ti kteří se zúčastnili, snad nelitují.
Než jsme se nadáli, tak tady byla Kateřinská zábava. Ta se uskutečnila v sobotu 24. listopadu. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Galánka. Zábava probíhala téměř do ranních hodin.
Velký dík patří hlavně krojovaným, byli to: Tomáš Večeřa a Kristýna Růžičková, Filip Slovák a Jitka Gajárková, Vít Večeřa a Aneta Matoušová, Lukáš Gajárek a Barbora Chmelařová. Sklepníky byly Michal Malík a Denisa Palčíková a Jaromír Janíček.