Článek

DALŠÍ ROČNÍK HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ V EKOCENTRU CHALOUPKY

Ve dnech 11. – 18. 8. 2018 se konalo Letní hasičské soustředění, kterého se zúčastnily sbory dobrovolných hasičů okrsku č. 2, tedy z Uhřic, Dambořic, Násedlovic a Žarošic. Již druhý rok jsme se vydali na základnu Ekocentra Chaloupky v Kněžicích.
V sobotu 11. srpna jsme plni očekávánívyrazili na cestu. Cesta vlakem ubíhala rychle a po poledni jsme vystupovali na vlakovém nádraží v Okříškách. Odtud nás hasičské vozy převezly na základnu do Kněžic. Nastal čas ubytování. Mladší účastníci se ubytovali v budově a ti starší putovali do podsadových stanů, které jsou neméně lukrativní, jako pokoje v budově.
Při prvním nástupu se stanovila pravidla celého tábora a zahájila se celotáborová hra – Námořníci 2018. A mohl začít seznamovací večírek všech účastníků soustředění a poté rozdělení do družstev. Pak se naše hlavy daly dohromady a vymýšleli jsme název naší posádky. Další úkol zněl jasně, musíme si vyrobit vlajku, a tak se všichni pustili do jejího vyrábění. Úvodní soutěžní disciplína prověřila naši dovednost spolupracovat a najít správný kód k rozluštění tajné zprávy. Ta nám prozradila, že si máme připravit příběh o pirátech, který musel obsahovat určitá slova.
Slunečná neděle vybízela k tomu, abychom podnikli nějaký výlet. Tak jsme se vydali navštívit zříceninu hradu Rokštejn. Procházka to byla pohodová a příjemná. Ti odvážnější si vyšlápli i na místní vyhlídku. Při večerním táboráku jsme si opekli špekáčky a kukuřici a následovalo plnění úkolu z předešlého dne. Každá posádka se podělila o svůj příběh o pirátech, někdo to vzal hopem, jiní využili i svého básnického umu, někteří zase zapomněli na zadaná slova, ovšem hravě a bez přípravy je do příběhu zařadili.
Pondělní dopoledne jsme věnovali stavění domečků pro skřítky – naše nejmenší obyvatele lesa. Všem se stavby moc povedly. Následovalo trénování štafety 4×60 a štafety požárních dvojic. Odpoledne jsme trénovali požární útok. Protože je pohyb důležitý, nemohla chybět šiškovaná v lese.
Úterním dopolednem nás provázelo trénování na branný závod. Zopakovali jsme si, jak se dělají uzly, poznávali mapové značky, zabloudili jsme i do zdravovědy, atd. Po obědě a poledním klidu naše posádky čekala honěná s vedoucími v lese. Naším úkolem bylo dostat se na konec lesa, ale bránit nám v tom mohli naši vedoucí. Každý z nás měl tři životy. I když ne každému se podařilo lesem proběhnout, všichni jsme si tuto hru užívali. V další hře nešlo ani tak o život, jako o paměť, takže v podstatě taky taková bojovka. Museli jsme si pamatovat anglická slovíčka a přinášet je od našich soupeřů, ti nás ale mohli jakýmkoliv způsobem mást. V areálu naší základny byl také malý amfiteátr. Proč ho tedy nevyužít?Každá posádka si na večer připravila „malé divadlo“. Vedoucí nezaháleli, a aby přišli do divadla, jak se patří, začali si shánět oděv. A k údivu všech, to byli kostýmy opravdu nevídané. Nejen že samotný nástup vedoucích byl takové malé divadlo, které mělo i svého režiséra, ale i celý večer byl nabytý nápaditými scénkami, např. jsme mohli shlédnout televizní noviny, večerníček, dramatické ztvárnění vedoucích, aj.
Polovina týdne – opět čas na výlet. Tentokrát naše kroky vedly do Jihlavy. Navštívili jsme Jihlavské podzemí a Strašidelné bludiště. Po společném programu následoval rozchod na náměstí. Chvilka odpočinku po výletě a už je tady další hra – osmisměrka, což by nebylo tak složité, ale slova se rozutekla po celém táboře. Musíme je všechny najít. Vzhledem k tomu, že první táborák měl veliký úspěch, tak jsme si ho zopakovali. Ovšem s tím, že každé družstvo mělo za úkol zazpívat písničku. Zpěvy byla tak dokonalé, že i les se začal probouzet. To ovšem nikdo z nás netušil a uložili jsme se ke spánku. Někteří měli již hlubokou půlnoc, když v tom nastalo důležité cvičení, při kterém bylo třeba prokázat orientaci v lese a ovládnutí svého strachu – STEZKA ODVADY!
Po dobrodružné noci nás čekal branný závod. Na vyznačeném okruhu nás čekalo šest stanovišť: střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a lano. Odpoledne jsme se zúčastnili závodů v požárním útoku. Jelikož stále panovalo dobré počasí, vyrazili jsme na louku, kde bylo doslova minové pole. Louka byla poseta balónky s vodou. Naším úkolem bylo posbírat co nejvíce vody. Večer se konala diskotéka.
Předposlední den jsme dokončili závody. V plánu byly štafety požárních dvojic a 4×60. Po odpoledním klidu nás přepadla panika odjezdu a začali jsme si shánět své věci a postupně se balit. Před celkovým vyhlášením nás čekala poslední táborová hra. A aby těch štafet dnes nebylo málo, byla to pro změnu mýdlová štafeta. Následovalo celkové vyhodnocení tábora. Odnesli jsme si odměny, nejen za soutěžení v požárním sportu, ale také za celotáborovou hru, úklid či neúklid pokojů.
Z Uhřic se kromě 24 dětí zúčastnili jako vedoucí Lenka, Jirka, Tomáš a Víťa Večeřovi, Aneta Matoušová a jako kuchaři Šárka a Lukáš Tesaříkovi.
Velké dík patří nejen dětem za účast a aktivní zapojení se do táborového dění, ale také všem vedoucím, instruktorům, řidičům, zdravotnicím a kuchařům!!
Příští rok AHOJ!