Článek

UHŘIČTÍ HASIČI NA POUTI VE KŘTINÁCH

Uhřičtí hasiči na pouti ve Křtinách
Dlouhá léta se zúčastňujeme hasičské pouti ve Křtinách. Stejně tomu bylo i letos. V neděli 29. dubna jsme se proto vydali ke kostelu Jména Panny Marie, který je současně hlavním poutním chrámem. V jeho středu je monumentální oltář s kamennou sochou Panny Marie. Celý poutní areál je tvořen chrámem, ambity a kaplí sv. Anny. Tento komplex spolu s farními budovami a zámkem se nachází uprostřed malé vesnice Křtiny. Tato oblast bývá také nazývána Branou do Moravského krasu, který se rozprostírá severně odtud.
Doprava byla zajištěna Ivecem, jenž se představilo v průvodu. Do kroku vyhrávala dechová hudba Sivická kapela. Mši svatou sloužil p. Mgr. Novotný. Po mši svaté následovaly ukázky mažoretek Hvězdičky z Rosic, zásah koněspřežnou stříkačkou,ukázky činnosti mladých hasičů, a profesionálních hasičů ze stanice Blansko.
Na závěr jsme společně položili kytičku květů na hrob našeho rodáka děkana Tomáše Prnky.