UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

PODĚKOVÁNÍ PANÍ HANĚ KUČEROVÉ ZA VEDENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Při příležitosti týdne knihoven pan starosta poděkoval paní Haně Kučerové za její obětavou dlouholetou činnost pro obecní knihovnu Uhřice.