UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

POZVÁNÍ NA AKCE POŘÁDANÉ MKS KYJOV

V úterý 5. února v 19 hodin se uskuteční v Domě kultury v Kyjově v rámci seriálu dechových hudeb koncert krojované dechové hudby Vacenovjáci pod vedením kapelníka Petra Grufíka. Bližší informace k tomuto  koncertu najdete na www.dum-kultury-kyjov.cz. Vstupenky můžete zakoupit v pokladně Domu kultury v Kyjově, v Informačním centru Kyjov nebo na www.ticketportal.cz.

 

 

Městské kulturní středisko Kyjov vás zve v neděli 10. února v 19 hodin do Domu kultury v Kyjově na koncert Moravské filharmonie Olomouc s dirigentem Petrem Chromčákem. Tato filharmonie patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. S filharmonií vystoupí sólisté Ladislav Pavluš mladší na trubku a Ondřej Pavluš na trombon. Vstupenky můžete zakoupit v pokladně Domu kultury v Kyjově, v Informačním centru Kyjov nebo na www.ticketportal.cz.

 

 

Ve středu 13. února v 19 hodin se uskuteční v Domě kultury v Kyjově

divadelní představení pražského Divadla ve věži Jedna a jedna jsou tři. Hra přibližuje dvě osudové ženy skladatele Antonína Dvořáka, milující ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefinu. Bližší informace k představení na www.dum-kultury-kyjov.cz. Vstupenky můžete zakoupit v pokladně Domu kultury v Kyjově, v Informačním centru Kyjov nebo na www.ticketportal.cz.

 

 

Více informací na  www.dum-kultury-kyjov.cz