UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 5.1.2019 dopoledne se uskuteční v naší obci "Tříkrálová sbírka" pro Charitu ČR.