UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

MARTINSKÉ HODY UHŘICE

SOBOTA 10.11.2018

10:00 Stavění máje

12:00 Zvaní na hody

20:00 Hodová zábava v KD

NEDĚLE 11.11.2018

10:00 Průvod do kostela

10:30 Hodová mše svatá

14:00 Chození pro klobůčky

20:00 Hodová zábava v KD