UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

110 LET ŽDÁNKY

Neděle, 2. září 2018, 10-17 hodin

Železniční stanice Uhřice u Kyjova a KD Násedlovice