UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

POZVÁNÍ NA AKCE POŘÁDANÉ MKS KYJOV

14. 7. - Den Republiky

31. 7. - Radka Fišerová

4. 8. - Žalmanův folkový Kyjov

10.-12. 8. - Kyjovské letní slavnosti

23.8. SLZA