UHŘICE U KYJOVA

Krajina, která se rozprostírá, je nerovná, mírně prostoupená pahorky, většinou přechází v kypré, úrodné a požehnané nížiny. Říček tu není, jen pouhé svodnice. Kraj zavádky i dobrého vína, bodrých, pracovitých a hospodárných lidí, kraj slunečný, žírný, kraj beze stínu…

AKTUALITY

HASIČSKÁ CYKLOSTEZKA

Dne 30. 6. v 16:00 se uskuteční na cyklostezce v Janově Dvoře sportovní odpoledne s přespáním.